Intervisie


Als ondernemer kun je tegen uitdagende situaties aanlopen. Soms puur zakelijk. Soms in de balans tussen werk en privé. Soms ook omdat je het als ondernemer gewoon even niet meer weet. Dan is het behulpzaam om de situatie voor te leggen aan andere ondernemers die je een fris perspectief kunnen geven vanuit hun eigen kennis en ervaring. Dat is de reden waarom we binnen Entre Femmes-Gooi zijn gestart met intervisie.

Constructief roddelen

Voor intervisie hanteren we de methode van Constructief Roddelen. De deelnemers zijn laaiend enthousiast. De veiligheid van de groep (wat binnen de groep gezegd wordt, blijft binnen de groep) en de opbouwende methodiek wordt ervaren als verrijkend en doeltreffend. De deelnemers gaan in de regel met waardevolle en vaak onverwachte inzichten naar huis. Onderling ontstaat een vertrouwen waarin ook kwetsbare onderwerpen aan de orde kunnen komen. De methode is simpel en effectief, en levert voor iedereen wat op. Elke keer is anders. Je bouwt dus niet voort op de kennis van de vorige keer, waardoor een sessie missen geen ramp is.

Deelnemen

De groep komt acht keer bijeen in de periode van september t/m juni. De groepsgrootte is minimaal 6, maximaal 12 personen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellen Röling: 06-48957616.

Data

ma. 28 september 2020
di. 27 oktober 2020
wo. 25 november 2020
Data 2021 volgen nog

© 2020, Entre Femmes Gooi |
Algemene voorwaarden |
Privacybeleid |
Disclaimer |
Webmaster
website: sbddesign.nl