Financiële regelingen in coronatijd


01/04/2020

Blog door Joke Swart, Belastingadviseur en lid van Entre Femmes-Gooi

Van alle kanten worden we bestookt met informatie over de Corona maatregelen voor ondernemers. Helaas ook door veel onjuiste informatie en soms in de vorm van enorme epistels. Hierbij wil ik jullie een kort overzicht van de huidige regelingen, waarvan ik denk dat deze vooral voor jullie van toepassing zullen zijn. Dit zijn de regelingen zoals die bekend waren op 31 maart 2020. Deze regelingen veranderen met de dag, houd dus ook andere kanalen in de gaten. De linkjes waarnaar ik verwijs bieden de meest actuele informatie.

Dit blog vertelt meer over de
– TOZO (voor zzp’ers)
– TOGS (voor MKB’ers)
– NOW (regeling rond salaris en personeel)
– Belastingen: uitstel van betaling aanslagen

TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Deze regeling geeft ondernemers die minder omzet hebben door de Corona maatregelen voor maximaal 3 maanden een inkomensondersteuning. Dit gaat om een ondersteuning tot bijstandsniveau. Dit is voor alleenstaanden € 1.050 netto en voor samenwonenden € 1.500.
Het inkomen wordt aangevuld tot dit bedrag, dus als je als alleenstaande nog € 1.100 inkomen hebt uit de onderneming, terwijl dit normaal € 1.800 is krijg je toch geen aanvulling.

Verdere voorwaarden zijn:
– Je moet voor 17 maart 2020 gestart zijn
– Je moet in 2019 aan het urencriterium hebben voldaan (1.225 uur), of als je dus pas kort gestart bent is de maatstaf minimaal 24 uur per week (dat je besteedde aan je onderneming).

Bij de TOZO regeling wordt niet gekeken naar het inkomen van je partner of vermogen wat je hebt opgebouwd. Je vraagt de regeling aan bij de gemeente waar je woont (staat ingeschreven). Deze gemeenten hebben over het algemeen het oude formulier voor aanvraag van de bijzondere bijstand gebruikt om deze aanvraag in te dienen. Dit formulier vraagt nog naar het inkomen van je partner en het vermogen. Maar hier wordt bij de toekenning niet op getest.

Heb je een BV? En sta je normaal op de loonlijst van de BV en valt jou inkomen voor een groot deel weg? Ook dan heb je recht op de TOZO, je moet dan wel minimaal 23,5 uur per week voor de BV hebben gewerkt.

Bij de gemeente kun je eventueel ook terecht voor een tijdelijke lening van maximaal € 10.157. Het ziet er nu naar uit dat de rente op deze lening 2% zal zijn, maar dat is nog niet helemaal duidelijk.

Voor nadere informatie zie de website van de Rijksoverheid.

TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers direct geraakt zijn door de Corona maatregelen. Dus die door de overheid verplicht zijn te sluiten. Het gaat hier om een eenmalige gift van € 4.000. Inmiddels is gebleken dat deze regeling alleen van toepassing is voor bepaalde sectoren en dit is gekoppeld aan de SBI-code waarmee je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Inmiddels is gebleken dat dit soms vreemd en oneerlijk uitwerkt (bijvoorbeeld de schoonheidsspecialiste wel en tatoeëerder niet); aan de lijst met sectoren wordt nu nog gewerkt. Check hier de lijst met SBI-codes.

De aanvraag kun je indienen via de RVO.

Voor meer informatie zie de Veelgestelde vragen voor de TOGS-regeling.

Heb je personeel? Dan is er de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

Deze regeling is voor ondernemers met personeel in dienst. Je moet minimaal 20% omzetverlies hebben. Dit wordt getoetst ten opzichte van de omzet per kwartaal in 2019. Bij een omzetdaling van 100% krijg je 90% van de loonkosten vergoed. Bij een omzetdaling van 50% krijg je 45% van de loonkosten vergoed, enz. En van belang is dat je, wanneer je gebruik maakt van deze regeling, je de werknemers daarna niet kunt ontslaan op basis van bedrijfseconomische redenen. Verder ben je als werkgever wel verplicht 100% van het loon door te betalen. Je krijgt eerst een voorschot van 80% van de tegemoetkoming, na definitieve vaststelling (hierbij wordt de omzetdaling getoetst) ontvangt de werkgever de rest.

Zoals het er nu uitziet kan de overbrugging vanaf aanstaande maandag (6 april) aangevraagd worden via de website van het UWV.

Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid over de NOW-regeling.

Belastingen: vraag uitstel van betaling aanslagen aan

Het is mogelijk uitstel van betaling te krijgen voor belastingaanslagen die zijn opgelegd. Bijvoorbeeld de komende btw-aangifte, deze dien je normaal op tijd in. Je betaalt deze niet als dit niet kan. Vervolgens ontvang je een naheffingsaanslag. Met het nummer vermeld in de naheffingsaanslag schrijf je een brief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Vermeld in de brief dat je niet kan betalen omdat je geraakt bent door de Corona-maatregelen. Je krijgt nu uitstel van betaling voor 3 maanden. Eventuele boetes voor het niet op tijd betalen van de aanslag wordt verminderd. Of zie de site van mijn beroepsvereniging voor een voorbeeldbrief.

Ook als je bijvoorbeeld de aanslag inkomstenbelasting 2018 nog moet betalen dan kun je hier uitstel van betaling voor vragen. Je kunt geen uitstel van betaling aanvragen voor de toeslagen (niet buiten de regeling die er al is).

Verdere interessante websites

Kamer van Koophandel
FNV-ZZP

Mocht je verder nog vragen hebben, je mag me altijd bellen of mailen. Ik volg de ontwikkelingen op de voet.

Joke Swart RB · Swart Belastingadvies · 06 – 144 71 293 · joke@swartbelastingadvies.nl

© 2023, Entre Femmes Gooi |
Algemene voorwaarden |
Privacybeleid |
Disclaimer |
Webmaster
website: sbddesign.nl